Om

– den audiella tolkningen

Verkligheten finns där ute – det är bara att hämta in den, eller?

Vi gör alla våra egna tolkningar av vad som är verkligheten och hur vi upplever att den fungerar. En del har vi ju dock gemensamt och de verktyg vi använder för att tolka verkligheten kan hjälpa oss att jämföra våra tolkningar, med varje form av begränsning och möjlighet som de olika verktygen ger.

Många väljer kameran. Jag väljer dessutom mikrofonen. Vi är vana vid att få verkligheten presenterad för oss som bilder och har därför lätt att anknyta till dem och närmast undermedvetet förstå deras relation till verkligheten. När vi lyssnar på ljudet av en plats kan vi förstå den på andra sätt och samtidigt lära oss något om hur den fungerar. Och precis som med annan form av dokumentation så fungerar en ljudupptagning också som en minnesbärare, en berättelse om den förflutna tiden och hur den gestaltade sig. Men för att den effekten skall uppstå måste i allmänhet det som dokumenterats ha försvunnit eller ändrat form. Ibland är det kanske först när vi ser på, läser eller lyssnar till dokumentationen som vi förstår att samhället har förändrats.

På den här bloggen kommer jag att presentera ljudcollage från olika platser som ett sätt att berätta något om platsen. Jag tar mig därmed friheten att presentera ett dramatiserat ljudcollage som aktivt berättar om platsen, till skillnad från helt autentiska inspelningar som kan bli svårtolkade och som inte lyfter fram det som jag (den som har gjort tolkningen tillsammans med mitt verktyg) uppfattar som mest karaktäriserande för platsen. På samma sätt väljer fotografen sina bilder för att belysa upplevda intryck. Inspelningarna är dock inte manipulerade på något sätt. Bearbetningen handlar om att korta ned och klippa ihop ljudsekvenser.

För något mer fördjupande studier av ljudlandskap hänvisar jag till min kandidatuppsats Ljudlandskap i kulturmiljöer som utgör en idémässig bas för bloggens uppfattning om ljudlandskap och dess betydelse.

Och platsen. Vad är det? Jag väljer att använda begreppet i bred bemärkelse. En byggnad, ett torg, ett mobilt sammanhang. Utan att här anknyta eller relatera till platsteori menar jag att platsen definierar sig genom att den har gemensamma drag med sin omgivning. Vad vi sedan väljer ut att benämna för plats beror på sammanhang och tillfälliga eller permanenta samband.

Jag har valt att lägga upp ljudklippen i wav-format för att uppnå bästa möjliga ljudkvalité, så att även detaljer i inspelningen skall framträda klart. Nackdelen är att filerna blir stora, så därför finns också en mindre mp3-version av samma ljudcollage i varje inlägg. Alla ljudklipp är avsedda att hålla sig omkring fem minuters längd, vilket både koncentrerar lyssnandet kring det viktigaste och samtidigt håller filstorleken på en acceptabel nivå.

Och jag som skriver och spelar in material till bloggen heter Axel Demker och är utbildad bebyggelseantikvarie. Följ mig på: twitter.com/axeldemker

 

Välkommen att lyssna!

 


%d bloggare gillar detta: