Tag Archives: Norra Älvstranden

Ica Kvantum

14 Dec

– skeppshallen som blev en affär

Ljudlandskapet på en plats brukar jag mena är en kombination av den pågående verksamheten och den rumsliga strukturen. Om man lyssnar efter och söker identifiera ljudlandskapet inuti en byggnad är det relativt lätt att förstå hur väggar, tak och golv i olika material och samband påverkar både hur verksamheten i byggnaden bedrivs och hur ljuden från verksamheten uppfattas. Ett tydligt exempel är Rådhustillbyggnaden som jag tidigare skrivit om.

Karaktären på det här inläggets byggnad kan dock upplevas svårare att ringa in. Byggnaden började sin tjänstgöring som Skeppshall på Terra Nova-varvet vid Eriksberg i Göteborg. Under det stora taket (även känt som Skrovhallen) byggdes Ostindiefararen Götheborg under åren 1996-2003 (läs mer och se bilder på uppförandet av hallen 1996 på Ostindiefararens hemsida). Nedan finns ett ljudklipp som illustrerar hur det kunde låta i byggnaden då skeppet höll på att ta form. Inspelningarna är gjorda den 10 september 2000.

Genom att byggnaden efter Ostindiefararens färdigställande fick nytt liv på en helt annan plats kan vi idag göra vissa jämförelser för rummets påverkan på verksamheten. Dock med den begränsningen att rummets konstitution för övrigt skiljer sig, till exempel genom att spanten kortats och i sin nuvarande form vilar på marken och har försetts med rum och indelningar som tidigare inte fanns. Jämförelsen är ändock intressant då den pågående verksamheten i bokstavlig mening pågår under samma tak.

En Ica-handlare i Tranemo, söder om Borås i Västergötland, köpte Skeppshallen från Eriksberg och lät uppföra den på hemorten. Resultatet är en stor Ica Kvantum som genom sin lite speciella form drar ögonen till sig (läs mer om Skeppshallen och Ica-handlarens förvärv i GT och BT). Nedan finns ett ljudklipp från affären (som vanligt i två versioner) gjorda tio år efter ljudklippet ovan, mer exakt den 30 oktober 2010.

(wav)

(mp3)

Kanske är jämförelser av den här typen ett första steg för att komma närmare förståelsen av hur ett ljudlandskap är konstruerat?